ЗВІТ по запобіганню та протидії корупції у 2015 році
11.02.2016

ЗВІТ
по запобіганню та протидії корупції у 2015 році

 
1. Антикорупційне законодавство у 2015 році дотримувалось.
2. У 2015 році проведено 5 заходів за участю керівників правоохоронних органів.
3. На нарадах у керівництва Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  у 2015 році постійно розглядалися питання щодо протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.
4. Протягом 2015 року завідувачем сектору (головним спеціалістом) взаємодії з право охоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції було проведено сім заходів серед відповідальних осіб по запобіганню та протидії корупції в структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з метою дотримання єдиної державної політики у сфері протидії корупції.
5. Плани роботи у сфері запобігання та протидії корупції на 2016 рік та звіт про виконання плану за 2015 рік постійно виконуються.
6. Було проведено п’ять  семінарів з антикорупційних питань із яких два науково-методичні: «Новели антикорупційного законодавства»  та «Нове законодавство України у сфері запобігання і протидії корупції» з наданням сертифікату.
7. Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.08.2015  № 440-к, у зв’язку зі  змінами структури та  штатного    розпису     Шевченківської     районної   в   місті    Києві   державної адміністрації, Новіков Володимир  Євгенович, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції, з  11 вересня 2015 року переведений на посаду головного спеціаліста взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання  і виявлення корупції.
8. Конфлікту інтересів суб’єктів декларування  не виявлено.
9. Рішень суду про притягнення до адміністративної, кримінальної  відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не надходило.
10. Інформація щодо службових розслідувань за фактами притягнення осіб до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або пов’язаних з корупцією правопорушень  не надходила.
11. Інформація щодо осіб, стосовно яких судом розглядалися матеріали про притягнення до відповідальності та прийняті у них рішення, відсутня.
12. Повідомлення про  звільнення осіб, у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, не  надходили.
13. Осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, не було.
14. До правоохоронних органів матеріали  з наявністю ознак злочину або корупційного правопорушення   не передавались.